Home > news

สัมมนาช่างปูน “อินทรี ปูนดี ฟรีเว่อร์” ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคำเจริญซีเมนต์

วันที่ 2017-11-06 เวลา 21:06:06

วันที่ 24/03/2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคำเจริญซีเมนต์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับปูนอินทรี ที่ร้านคำเจริญโฮมมาร์ท อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรมร่วมแข่งขันฉาบปูนชิงเงินรางวัล และกิจกรรมสัมมนาช่างปูน เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปพัฒนาต่อยอด