Home > news

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2017-11-06 เวลา 21:07:30

วันที่ 03/08/2560
ห้างหุ้นส่วนคำเจริญโฮมมาร์ท ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้คณะผู้บริหารของร้านคำเจริญโฮมมาร์ทได้เล็งเห็นความดือดร้อนอันเกิดจากภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่คนในชุมชนควรช่วยเหลือกัน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นและยังได้วางแผนจะช่วยเหลือชุมชนให้มีความสุขแบบนี้ต่อไปในนาคตอีกด้วย